Reforma del dispensari de Toucar

S’han millorat les condicions sanitàries del dispensari. Durant diversos mesos s’han efectuat treballs de neteja i pintura, dotant-lo de mosquiteres i prestatges, reparant terres i esquerdes.

Per garantitzar la permanència de l’estat de conservació del dispensari, des de CC ONG decidim pagar el manteniment i instal·lar un servei de neteja permanent.

Gestió de casos

El braç de Hady

Hady, de 59 anys i pertanyent a la població de Toucar, és una pacient amb úlceres gangrenoses en un estat molt avançat al braç i mà esquerra, que no va acudir a l’hospital per falta de recursos econòmics.

Des de CC ONG ens vam fer càrrec de totes les despeses i es va aconseguir traslladar-la a varis hospitals de la zona on el tractament passava per l’amputació del braç. No conformes, vam traslladar la pacient a la capital Dakar i sis mesos després va salvar el braç i es va curar.

Ibulae

Ibulae és un nen de quatre anys pertanyent a la vila de Noodk, pacient amb cardiopatia congènita i estenosi pulmonar. Feia tres anys que no era visitat en un hospital per falta de recursos dels seus pares. Des de CC ONG vam decidir fer-nos càrrec i aconseguir que els visitessin a l’hospital infantil de Fan a Dakar.

L’estat de desnutrició del nen va fer que els metges prenguessin la decisió de tractar-lo ambulatoriament durant dos mesos. Malauradament, tres dies abans del seu ingrés Ibulae va morir.

Millora de la visió de la població de Toucar

Amb la col·laboració de IT_OPTICS de Vilassar, que va donar ulleres, vam aconseguir millorar la visió de les persones de la zona.

Campanya d’identificació de la població

La labor dels voluntaris de l’ONG ha permès crear un pla d’identificació de les famílies basats en genogrames.  S’han visitat més de 100 famílies i unes 1.500 persones de Toucar i Noodk, obtenint un coneixement més exacte dels membres components de les famílies, condicions d’habitabilitat i patologies existents.

Gestió de campanya per operacions de cataractes

S’ha gestionat amb autoritats locals i nacionals per portar a la zona un camió quiròfan per l’any 2019 on es podran beneficiar de la millora de la visió unes 200 persones.

Desplaça cap amunt